(1)
Winek, T. Tekstologia I Edytorstwo Dzieł romantyków. cl 2007, 2, 175-183.