(1)
Zawadzka, D. "Czasy rarytne" ("Splendid Times"): On the Begining of Romanticism As Described in "Księgarz ulicznych" ("A Street Bookseller") by Władysław Syrokomla. cl 2018, 17-32.