(1)
Szczeglacka-Pawłowska, E. ’Notebook’ Lyricism of Zygmunt Krasiński in the Context of the Poem "Bóg Mi odmówił Tej Anielskiej miary" ("God Has Denided Me the Angelic Measure"). cl 2018, 177-202.