(1)
Nowoszewski, R. KORESPONDENCJA SERDECZNA. STANISŁAW PIGOŃ - JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI. cl 2019.