(1)
Zieliński, J. CARL SPITTELER A STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU. cl 2019.