(1)
Wolicka, E. "Bycie-W-języku" Jako Modus Ludzkiego doświadczenia. Lingwistyczne założenia Hermeneutyki Paula Ricoeura. cl 2008, 3, 7-17.