(1)
Szczeglacka-Pawłowska, E. Wydobyte Z Cienia O Nowym Projekcie: Adam Mickiewicz. Proza Artystyczna: Opowiadania, Szkice, Fragmenty. Prose Artistique: Contess, Essais, Fragments, wstęp I Oprac. Joanna Pietrzak-Thébault, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013. cl 2013, 15, 109-117.