(1)
Kaczmarek, W. „Metoda” Maciejewskiego. cl 2014, 16, 83-92.