(1)
Pawłowski, K. SOFISTYCZNA DROGA DO DOJRZAŁOŚCI MORALNEJ. cl 2009, 8, 37-50.