(1)
Koehler, K. Antynomie Religii Mitologicznej. Kilka Uwag Na Marginesie Traktatu Teologicznego Czesława Miłosza. cl 2011, 11, 15-30.