(1)
Dobrzyńska, T. Motywy Oczu, ślepoty I światła W późnej twórczości Czesława Miłosza. cl 2011, 11, 69-80.