(1)
Pawlik-Kopek, A. DOM JAKO FIGURA ARTYSTYCZNA W POEZJI TERESY FERENC. WSTĘP DO PROBLEMATYKI. cl 2016, 19, 31-43.