(1)
Zawadzka, D. „RARYTNE” CZASY. O PRZEŁOMIE ROMANTYCZNYM W KSIĘGARZU ULICZNYM WŁADYSŁAWA SYROKOMLI. cl 2017, 20, 107-122.