(1)
SŁAWECKI, M. MAGNIFICAT W WYBRANYCH PRZYKŁADACH MUZYCZNYCH. cl 2016, 18, 33-51.