(1)
GŁUSZAK, P. TRADYCJE APOKRYFICZNE W POEZJACH BOŻONARODZENIOWYCH KASPRA MIASKOWSKIEGO. cl 2016, 18, 53-80.