(1)
ŁUKASZUK, M. WIERSZE LIRYCZNE W UKŁADZIE WŁASNYM POETY (JÓZEF CZECHOWICZ). cl 2016, 18, 89-96.