Otorowski, M. (2018). Z badań nad warsztatem historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp do historii litewskiej", rozdz. I, s. 1-8). Colloquia Litteraria, 21(2), 155-179. https://doi.org/10.21697/cl.2016.2.10