Maciejewski, M. (2006). Liryczne świadectwo "pustego grobu". Colloquia Litteraria, 1(1), 9-10. https://doi.org/10.21697/cl.2006.1.02