Szczeglacka-Pawłowska, E. (2006). "Anioł ognisty - mój anioł lewy." Co by było, gdyby wiersz Słowackiego okazał się dłuższy?. Colloquia Litteraria, 1(1), 72-83. https://doi.org/10.21697/cl.2006.1.07