Troszyński, M. (2006). Jak wydać wszystkie wiersze Juliusza Słowackiego? Rozważania nad edytorskim "kanonem" wierszy Słowackiego. Część I. Colloquia Litteraria, 1(1), 84-102. https://doi.org/10.21697/cl.2006.1.08