Trzcionka, J. (2006). Problemy edytorskie związane z wierszem Juliusza Słowackiego "Dusza się moja zamyśla głęboko.". Colloquia Litteraria, 1(1), 103-113. https://doi.org/10.21697/cl.2006.1.09