Chlebowski, P. (2007). Śmierć na Placu Przedajnym. Uwag kilka o pieśni XXIV poematu "Quidam". Profesorowi Stefanowi Sawickiemu z wdzięcznością. Colloquia Litteraria, 2(1/2), 41-62. https://doi.org/10.21697/cl.2007.1.07