Głuszak, P. (2019). Apocryphal Traditions in Kasper Miaskowski’s Christmas Poetry. Colloquia Litteraria, 1(5). https://doi.org/10.21697/cl.2018.4.06