Nowoszewski, R. (2019). KORESPONDENCJA SERDECZNA. STANISŁAW PIGOŃ - JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI. Colloquia Litteraria, (22). https://doi.org/10.21697/cl.2017.5.8