Zieliński, J. (2019). CARL SPITTELER A STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU. Colloquia Litteraria, (23). https://doi.org/10.21697/cl.2017.6.3