Wolicka, E. (2008). "Bycie-w-języku" jako modus ludzkiego doświadczenia. Lingwistyczne założenia hermeneutyki Paula Ricoeura. Colloquia Litteraria, 3(1/2), 7-17. https://doi.org/10.21697/cl.2008.1.02