Boruc, A. (2013). Geografia i działalność wydawnictw katolickich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Colloquia Litteraria, 15(2), 87-107. https://doi.org/10.21697/cl.2013.2.04