Szczeglacka-Pawłowska, E. (2013). Wydobyte z cienia O nowym projekcie: Adam Mickiewicz. Proza artystyczna: opowiadania, szkice, fragmenty. Prose artistique: contess, essais, fragments, wstęp i oprac. Joanna Pietrzak-Thébault, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013. Colloquia Litteraria, 15(2), 109-117. https://doi.org/10.21697/cl.2013.2.05