Szczeglacka-Pawłowska, E. (2014). Dlaczego Cyprian Kamil Norwid przeciął pamiątkowy rysunek z Egiptu od Juliusza Słowackiego ? O prywatności w Czarnych Kwiatach. Colloquia Litteraria, 17(2), 33-47. https://doi.org/10.21697/cl.2014.2.02