Czechowicz, A. (2009). Prawo powszechne, tor pospolity Kilka uwag do interpretacji Trenu XIX Jana Kochanowskiego. Colloquia Litteraria, 6(1), 7–24. https://doi.org/10.21697/cl.2009.1.01