Giemza, L. (2009). Recenzja książki Jerzego Kandziory „Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka”. Colloquia Litteraria, 6(1), 105-109. https://doi.org/10.21697/cl.2009.1.06