Pawłowski, K. (2009). SOFISTYCZNA DROGA DO DOJRZAŁOŚCI MORALNEJ. Colloquia Litteraria, 8(1/2), 37-50. https://doi.org/10.21697/cl.2010.1.03