Mejor, M. (2009). Kartki z historii filologii klasycznej w Warszawie 1. Korespondencja Gustawa Przychodzkiego z Albertem C. Clarkiem, 1920-1925. Colloquia Litteraria, 8(1/2), 139-147. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/614