Koehler, K. (2011). Antynomie religii mitologicznej. Kilka uwag na marginesie Traktatu teologicznego Czesława Miłosza. Colloquia Litteraria, 11(2), 15-30. https://doi.org/10.21697/cl.2011.2.02