Dobrzyńska, T. (2011). Motywy oczu, ślepoty i światła w późnej twórczości Czesława Miłosza. Colloquia Litteraria, 11(2), 69-80. https://doi.org/10.21697/cl.2011.2.06