Pawlik-Kopek, A. (2016). DOM JAKO FIGURA ARTYSTYCZNA W POEZJI TERESY FERENC. WSTĘP DO PROBLEMATYKI. Colloquia Litteraria, 19(2), 31-43. https://doi.org/10.21697/cl.2015.2.03