Jurkowski, J. (2016). NIEDOCENIONA MITOLOGIA NIEDOCENIONYCH – REFLEKSJE O KRÓLU MRÓWEK ZBIGNIEWA HERBERTA, CZYLI TRAGICZNA PRÓBA OSWOJENIA OKRUCIEŃSTWA BOGÓW. Colloquia Litteraria, 19(2), 85–104. https://doi.org/10.21697/cl.2015.2.07