Gędas, K. (2016). KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RECEPCJI JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA. Colloquia Litteraria, 19(2), 133-162. https://doi.org/10.21697/cl.2015.2.10