Zawadzka, D. (2017). „RARYTNE” CZASY. O PRZEŁOMIE ROMANTYCZNYM W KSIĘGARZU ULICZNYM WŁADYSŁAWA SYROKOMLI. Colloquia Litteraria, 20(1), 107-122. https://doi.org/10.21697/cl.2016.1.8