SŁAWECKI, M. (2016). MAGNIFICAT W WYBRANYCH PRZYKŁADACH MUZYCZNYCH. Colloquia Litteraria, 18(1), 33–51. https://doi.org/10.21697/cl.2015.18.1.04