GŁUSZAK, P. (2016). TRADYCJE APOKRYFICZNE W POEZJACH BOŻONARODZENIOWYCH KASPRA MIASKOWSKIEGO. Colloquia Litteraria, 18(1), 53-80. https://doi.org/10.21697/cl.2015.18.1.05