ŁUKASZUK, M. (2016). WIERSZE LIRYCZNE W UKŁADZIE WŁASNYM POETY (JÓZEF CZECHOWICZ). Colloquia Litteraria, 18(1), 89-96. https://doi.org/10.21697/cl.2015.18.1.07