Klimczak, D. P. (2022). Kultura śródziemnomorska jako uniwersalna cywilizacja zachodnia. Dociekania filozoficzno-literackie . Colloquia Litteraria, 29(2), 55–83. https://doi.org/10.21697/cl.2020.29.2.3