OTOROWSKI, M. Z badań nad warsztatem historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp do historii litewskiej", rozdz. I, s. 1-8). Colloquia Litteraria, v. 21, n. 2, p. 155-179, 13 sty. 2018.