MACIEJEWSKI, M. Liryczne świadectwo "pustego grobu". Colloquia Litteraria, v. 1, n. 1, p. 9-10, 19 lis. 2006.