NOWOSZEWSKI, R. KORESPONDENCJA SERDECZNA. STANISŁAW PIGOŃ - JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI. Colloquia Litteraria, n. 22, 13 sie. 2019.