KOMOROWSKA, J. SPOKOJNY SEN KLITAJMESTRY ALBO CZEGO „BRAK” W EURYPIDESOWEJ „ELEKTRZE". Colloquia Litteraria, v. 8, n. 1/2, p. 7-11, 21 lis. 2009.