Otorowski, Michał. 2018. „Z Badań Nad Warsztatem Historycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ("Wstęp Do Historii litewskiej", Rozdz. I, S. 1-8)”. Colloquia Litteraria 21 (2), 155-79. https://doi.org/10.21697/cl.2016.2.10.