Maciejewski, Marian. 2006. „Liryczne świadectwo "Pustego grobu"”. Colloquia Litteraria 1 (1), 9-10. https://doi.org/10.21697/cl.2006.1.02.