Troszyński, Marek. 2006. „Jak Wydać Wszystkie Wiersze Juliusza Słowackiego? Rozważania Nad Edytorskim "kanonem" Wierszy Słowackiego. Część I”. Colloquia Litteraria 1 (1), 84-102. https://doi.org/10.21697/cl.2006.1.08.